Impresszum

Szolgáltató

A Smart Home
Magyarország Kft.
az internetes oldalaiért felelős cég.

Név és cím

Smart Home
Magyarország Kft.

H-1013 Budapest
Attila út 13.

A tartalomért felelős

Smart Home
Magyarország Kft.

Telefonszámunk

(+36 30) 868 4616

E-mail címünk

info@smarthomemagyarorszag.hu

Cégjegyzékszámunk

01.09.278202

Adószámunk

13703655-2-41

Tárhelyszolgáltató

Viacom Informatikai Kft.
www.viacomkft.hu
Tel.: +36 (1) 348-5000

Jogi nyilatkozat

A Smart Home Magyarország Kft. / Smart Home Hungary oldalait látogatók számára

© Copyright

Minden jog fenntartva. A Smart Home Magyarország Kft. / Smart Home Hungary weboldalain található szövegek, képek, grafikák, hanganyag, animációk és videók, valamint ezek elrendezése szerzői jogvédelem és más vonatkozó törvények védelme alatt áll. E weboldalak tartalmát tilos kereskedelmi céllal sokszorosítani, terjeszteni, megváltoztatni, illetve harmadik feleknek továbbadni a cég előzetes, írásos hozzájárulása nélkül. Egyes Smart Home Magyarország Kft. / Smart Home Hungary-weboldalak olyan képeket is tartalmaznak, amelyek harmadik felek szerzői jogi védelme alá tartoznak.

Védjegyek, márkák

További rendelkezésig a Smart Home Magyarország Kft. / Smart Home Hungary oldalakon található minden védjegy védjegyjogi oltalom alatt áll. Különösen érvényes ez a Smart Home Magyarország Kft. / Smart Home Hungary márkákra, típusmegjelölésekre, céglogókra és emblémákra. Az oldalainkon felhasznált márkák, megjelenési formák a Smart Home Magyarország Kft.  szellemi tulajdonát képezik.

Felelősségvállalás

Ezt a weboldalt a lehető legnagyobb gondossággal állítottuk össze. Az információk pontossága és helyessége ennek ellenére nem garantálható. Ezúton kizárunk minden felelősséget bármilyen közvetett vagy közvetlen kárral kapcsolatban, amely e weboldal felhasználása nyomán keletkezik, kivéve, ha azok a Smart Home Magyarország Kft. / Smart Home Hungary szándékos cselekedetének vagy súlyos gondatlanságának következményei.

Licenc

A Smart Home Magyarország Kft. / Smart Home Hungary weboldalán található szellemi tulajdon – mint például a szabadalmak, márkajelzések és szerzői jogok – védelem alá tartozik. Ezen az oldalon keresztül a Smart Home Magyarország Kft. / Smart Home Hungary és harmadik felek szellemi tulajdonaik felhasználásához nem járulnak hozzá.

Online dispute resolution (ODR)

Információk az online vitarendezésre vonatkozóan: Az Európai Bizottság platformot biztosít az online vitarendezéshez. A jelen platform olyan peren kívüli viták rendezésére szolgál kiindulópontként, amelyek szerződéses kötelezettségeket, online értékesítési szerződéseket és online szolgáltatási szerződéseket érintenek.

A platform a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ címen érhető el.

A fogyasztóvédelmi szervezetekkel való egyeztetés előtt nem kötünk peren kívüli egyezséget.